Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–

серпень

2012р.

Темпи зростання,  %

серпень

2012р. до

січень–серпень

2012р.

до січня–серпня

2011р.

довідково:

січень–серпень

2011р.

до

січня–серпня

2010р.

липня

2012р.

серпня

2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

8132,21

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

100,3

101,9

101,9

96,8

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

101,8

104,9

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на           

  забій у живій вазі), тис.т

32,3

129,2

91,2

95,6

97,1

  молоко, тис.т

401,0

96,7

102,0

101,3

97,6

  яйця, млн.шт.

201,9

78,4

100,0

103,5

99,8

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла2, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції,  млн.грн.

853,83

х

х

114,54

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

281,75

х

х

110,4

92,8

Вантажооборот, млн.ткм

508,0

100,9

64,3

68,7

104,8

Пасажирооборот, млн.пас.км

670,5

99,8

113,7

111,0

88,7

Експорт товарів6, млн.дол.США

276,31

х

х

121,97

130,18

Імпорт товарів6, млн.дол.США

307,61

х

х

91,77

165,88

Сальдо (+, –)6, млн.дол.США

–31,31

х

х

х

х

Експорт послуг2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

9124,6

х

х

113,4

113,7

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

22531

101,79

118,410

118,37

115,98

   реальна, %

х

101,39

121,010

119,37

104,38

Заборгованість із виплати заробітної плати11, млн.грн.

18,0

101,6

61,3

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

14,7

96,1

107,4

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,7

97,4

98,812

105,112

______________

1  Дані за січень–липень 2012р.

2 Звітність квартальна.

3 Дані за січень–червень 2012р.

4 Січень–червень 2012р. у % до січня–червня 2011р.

5 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

6 Дані попередні.

7 Січень–липень 2012р. у % до січня–липня 2011р.

8 Січень–липень 2011р. у % до січня–липня 2010р.

9 Липень 2012р. у % до червня 2012р.

10 Липень 2012р. у % до липня 2011р.

11 Станом на 1 серпня.

12 Серпень у % до грудня попереднього року.