Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–

липень

2012р.

Темпи зростання,  %

липень

2012р. до

січень–липень

2012р.

до січня–липня

2011р.

довідково:

січень–липень

2011р.

до

січня–липня

2010р.

червня

2012р.

липня

2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

6991,51

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

106,7

108,1

101,9

96,5

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

113,2

99,8

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на            

  забій у живій вазі), тис.т

29,2

120,0

75,0

96,1

99,0

  молоко, тис.т

344,5

92,7

101,2

101,2

97,2

  яйця, млн.шт.

180,5

86,9

101,9

103,9

98,7

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

55,31

х

х

346,72

24,83

Капітальні інвестиції4,  млн.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

221,85

х

х

108,9

89,0

Вантажооборот, млн.ткм

446,0

91,7

61,9

69,4

104,6

Пасажирооборот, млн.пас.км

588,0

104,3

116,7

111,1

88,6

Експорт товарів6, млн.дол.США

235,91

х

х

125,02

96,73

Імпорт товарів6, млн.дол.США

258,31

х

х

92,02

74,83

Сальдо (+, –)6, млн.дол.США

–22,41

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

3,21

х

х

96,82

110,73

Імпорт послуг, млн.дол.США

9,21

х

х

43,02

157,53

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–6,01

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

7984,9

х

х

116,3

115,0

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

22161

103,77

118,58

118,42

116,43

   реальна, %

х

104,17

122,18

119,02

105,13

Заборгованість із виплати заробітної плати9, млн.грн.

17,7

100,1

65,0

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

15,4

97,9

111,6

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,9

97,6

99,110

105,210

______________

1  Дані за січень–червень 2012р.

2 Січень–червень 2012р. у % до січня–червня 2011р.

3  Січень–червень 2011р. у % до січня–червня 2010р.

4 Звітність квартальна.

5 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

6 Дані попередні.

7 Червень 2012р. у % до травня 2012р.

8 Червень 2012р. у % до червня 2011р.

9 Станом на 1 липня.

10 Липень у % до грудня попереднього року.