Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–червень

2012р.

Темпи зростання,  %

червень

2012р. до

січень–червень

2012р.

до січня–червня

2011р.

довідково:

січень–червень

2011р.

до

січня–червня

2010р.

травня

2012р.

червня

2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

5846,11

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

102,5

100,8

101,1

98,0

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

100,8

100,0

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на           

  забій у живій вазі), тис.т

26,8

74,1

87,0

98,5

99,6

  молоко, тис.т

286,1

100,2

99,5

101,2

97,6

  яйця, млн.шт.

153,2

102,3

101,0

104,3

98,5

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла2, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції2,  млн.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

164,13

х

х

92,8

105,3

Вантажооборот, млн.ткм

383,7

90,0

66,2

70,7

104,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

501,8

92,8

111,8

109,9

88,8

Експорт товарів4, млн.дол.США

195,21

х

х

126,55

79,06

Імпорт товарів4, млн.дол.США

208,61

х

х

95,35

64,86

Сальдо (+, –)4, млн.дол.США

–13,41

х

х

х

х

Експорт послуг2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

6721,9

х

х

117,3

115,0

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

21741

107,67

119,98

118,25

118,26

   реальна, %

х

107,97

122,68

118,45

107,26

Заборгованість із виплати заробітної плати9, млн.грн.

17,7

100,0

65,5

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

15,7

98,7

103,5

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,6

97,1

99,210

105,810

______________

1  Дані за січень–травень 2012р.

2 Звітність квартальна.

3 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

4 Дані попередні.

5 Січень–травень 2012р. у % до січня–травня 2011р.

6 Січень–травень 2011р. у % до січня–травня 2010р.

7 Травень 2012р. у % до квітня 2012р.

8  Травень 2012р. у % до травня 2011р.

9 Станом на 1 червня.

10 Червень у % до грудня попереднього року.