Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–травень

2012р.

Темпи зростання,  %

травень

2012р. до

січень–травень

2012р.

до

січня–травня

2011р.

довідково:

січень–травень

2011р.

до

січня–травня

2010р.

квітня

2012р.

травня

2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

4715,71

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

107,3

103,9

101,2

99,1

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

х

100,0

100,0

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на

  забій у живій вазі), тис.т

24,8

38,0

96,4

99,6

100,0

  молоко, тис.т

223,1

116,3

98,7

101,6

98,0

  яйця, млн.шт.

121,8

93,6

110,4

105,2

96,8

Капітальні інвестиції,  млн.грн.

307,12

х

х

87,53

х

Уведення в експлуатацію загальної площі житла4, тис.м2

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

121,65

х

х

89,9

108,1

Вантажооборот, млн.ткм

316,5

112,0

68,2

71,7

102,8

Пасажирооборот, млн.пас.км

420,1

104,1

114,4

109,6

90,0

Експорт товарів6, млн.дол.США

155,61

х

х

125,67

140,38

Імпорт товарів6, млн.дол.США

157,61

х

х

96,87

164,78

Сальдо (+, –)6, млн.дол.США

–2,01

х

х

х

х

Експорт послуг4, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг4, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)4, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі6 млн.грн.

5482,2

х

х

117,1

115,3

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

21321

95,89

115,510

117,77

119,98

   реальна, %

х

96,09

117,010

117,27

109,48

Заборгованість із виплати заробітної плати11, млн.грн.

17,7

85,0

68,6

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

15,9

99,5

88,4

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,5

97,8

99,612

105,512

______________

1 Дані за січень-квітень 2012р.

2 Дані за січень–березень 2012р.

3 Січень–березень 2012р. у %  до січня–березня 2011р.

4 Звітність квартальна.

5 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

6 Дані попередні.      

7 Січень–квітень 2012р. у % до січня–квітня 2011р.

8 Січень–квітень 2011р. у % до січня–квітня 2010р.

9 Квітень 2012р. у % до березня 2012р.

10 Квітень 2012р. у % до квітня 2011р.

11 Станом на 1 травня.

12 Травень у  % до грудня попереднього року.