Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–квітень

2012р.

Темпи зростання,  %

квітень

2012р. до

січень–квітень

2012р.

до січня–квітня

2011р.

довідково:

січень–квітень

2011р.

до

січня–квітня

2010р.

березня

2012р.

квітня

2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

3605,51

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

85,4

98,6

100,5

99,5

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

х

100,9

97,6

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на           

  забій у живій вазі), тис.т

22,1

161,4

104,4

100,0

101,4

  молоко, тис.т

160,2

117,9

100,9

102,8

98,0

  яйця, млн.шт.

91,1

100,6

106,8

103,5

95,4

Капітальні інвестиції2,  млн.грн.

х

х

х

х

х

Уведення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

25,01

х

х

564,43

15,54

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

82,75

х

х

75,5

120,9

Вантажооборот, млн.ткм

242,0

99,7

71,6

72,9

98,3

Пасажирооборот, млн.пас.км

329,1

99,4

106,9

106,1

91,8

Експорт товарів6, млн.дол.США

117,41

х

х

138,63

136,54

Імпорт товарів6, млн.дол.США

113,51

х

х

103,33

155,94

Сальдо (+, –)6

3,91

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

1,71

х

х

110,63

113,04

Імпорт послуг, млн.дол.США

7,41

х

х

83,03

87,64

Сальдо (+, –)

–5,71

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі6, млн.грн.

4176,1

х

х

116,0

114,9

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

21181

110,87

118,68

118,63

120,14

   реальна, %

х

110,47

118,38

117,33

110,14

Заборгованість із виплати заробітної плати9, млн.грн.

20,8

108,2

93,0

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

16,0

92,6

84,3

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,2

98,8

100,110

105,010

______________

1  Дані за січень–березень 2012р.

2 Звітність квартальна.

3 Січень–березень 2012р. у % до січня–березня 2011р.

4 Січень–березень 2011р. у % до січня–березня 2010р.

5 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

6 Дані попередні.

7 Березень 2012р. у % до лютого 2012р.

8 Березень 2012р. у % до березня 2011р.

9 Станом на 1 квітня.

10 Квітень у  % до грудня попереднього року.