Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–березень

2012р.

Темпи зростання,  %

березень

2012р. до

січень–березень

2012р.

до січня–березня

2011р.

довідково:

січень–березень

2011р.

до

січня–березня

2010р.

лютого

2012р.

березня

2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

2268,21

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

128,4

100,9

100,5

102,1

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

х

100,7

100,0

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на            

  забій у живій вазі), тис.т

15,0

74,6

104,8

98,0

97,5

  молоко, тис.т

106,1

151,5

102,0

103,8

99,6

  яйця, млн.шт.

58,3

245,1

102,8

101,7

93,9

Інвестиції в основний капітал,  млн.грн.

2454,62

х

х

124,03

110,04

Уведення в експлуатацію загальної площі житла5, тис.м2

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

56,76

х

х

76,9

126,5

Вантажооборот, млн.ткм

175,2

103,8

70,3

73,4

97,3

Пасажирооборот, млн.пас.км

231,2

109,4

99,5

100,2

93,4

Експорт товарів7, млн.дол.США

73,81

х

х

151,88

126,89

Імпорт товарів7, млн.дол.США

68,11

х

х

97,18

171,69

Сальдо (+, –)7

5,71

х

х

х

х

Експорт послуг5, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг5, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)5

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі7, млн.грн.

3026,5

х

х

116,5

115,0

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

20441

100,610

118,211

118,88

119,79

   реальна, %

х

100,510

116,311

116,88

109,59

Заборгованість із виплати заробітної плати12, млн.грн.

19,2

99,8

70,1

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

17,2

97,7

84,6

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,0

100,2

99,913

103,313

______________

1  Дані за січень–лютий 2012р.

2 Дані за 2011р. без ПДВ.

3 2011р. у % до 2010р.

4 2010р. у % до 2009р.

5 Звітність квартальна.

6 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

7 Дані попередні.

8 Січень–лютий 2012р. у % до січня–лютого 2011р.

9 Січень–лютий 2011р. у % до січня–лютого  2010р.

10 Лютий 2012р. у % до січня 2012р.

11  Лютий 2012р. у % до лютого 2011р.

12 Станом на 1 березня.

13 Березень у % до грудня попереднього року.