Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області

 

 

Фактично

за

січень

2012р.

Темпи зростання,  %

січень 2012р. до

довідково:

січень

 2011р.

до

січня

2010р.

грудня

2011р.

січня

2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

13130,61

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

85,7

100,6

106,0

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

100,6

95,1

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на

  забій у живій вазі), тис.т

4,7

65,3

94,0

94,3

  молоко, тис.т

29,9

73,3

105,3

102,9

  яйця, млн.шт.

12,4

96,1

98,4

90,6

Капітальні інвестиції2,  млн.грн.

х

х

х

х

Уведення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

157,71

х

98,53

152,64

Обсяг виконаних  будівельних  робіт, млн.грн.

12,25

х

69,8

131,3

Вантажооборот, млн.ткм

44,0

56,1

74,9

118,8

Пасажирооборот, млн.пас.км

80,0

104,4

105,4

97,0

Експорт товарів6, млн.дол.США

418,71

х

128,93

109,34

Імпорт товарів6, млн.дол.США

562,51

х

147,73

116,64

Сальдо (+, –)6, млн.дол.США

–143,81

х

х

х

Експорт послуг6,  млн.дол.США

7,01

х

113,23

114,94

Імпорт послуг6,  млн.дол.США

38,31

х

192,53

129,64

Сальдо (+, –)6, млн.дол.США

–31,31

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1023,9

х

119,4

112,3

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

   номінальна, грн.

19741

108,07

115,43

120,54

   реальна, %

х

107,97

105,73

111,14

Заборгованість  із виплати заробітної плати8,  млн.грн.

20,0

93,9

93,4

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

16,7

109,3

84,3

х

Індекс споживчих цін

х

99,8

102,1

101,39

_________________

1  Дані за 2011р.

2 Звітність квартальна.

3 2011р. у  % до 2010р.

4 2010р. у  % до 2009р.

5 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

6 Дані попередні.

7 Грудень 2011р. у % до  листопада 2011р.

8 Станом на 1 січня.

9 Січень 2011р.  у % до грудня 2010р.