Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області

 

 

Фактично

за

2011р.

Темпи зростання,  %

грудень

2011р. до

2011р.

до

2010р.

довідково:

2010р.

до

2009р.

листопада

2011р.

грудня

2010р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

11755,01

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

102,7

100,5

98,0

99,8

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

127,2

86,6

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

62,1

112,5

96,0

98,3

99,2

  молоко, тис.т

579,1

92,5

92,9

99,7

98,2

  яйця, млн.шт.

264,0

73,3

103,2

102,7

104,0

Інвестиції в основний капітал2,  млн.грн.

х

х

х

х

х

Уведення в експлуатацію загальної площі житла2, тис.м2

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

498,13

х

х

114,7

61,9

Вантажооборот, млн.ткм

1076,1

100,6

80,9

100,3

108,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

907,7

103,3

88,5

88,3

98,1

Експорт товарів4, млн.дол.США

375,21

х

х

127,55

109,56

Імпорт товарів4, млн.дол.США

521,71

х

х

151,45

122,06

Сальдо (+, –)4, млн.дол.США

–146,41

х

х

х

х

Експорт послуг2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

12702,0

х

х

114,0

106,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

19521

101,57

115,18

115,65

120,26

   реальна, %

х

101,97

110,08

105,45

111,06

Заборгованість із виплати заробітної плати9, млн.грн.

21,3

74,8

85,2

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

15,3

113,2

82,7

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,9

103,6

103,610

109,510

______________

1  Дані за січень–листопад 2011р.

2 Звітність квартальна.

3 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

4 Дані попередні.

5 Січень–листопад 2011р. у % до січня–листопада 2010р.

6 Січень–листопад 2010р. у % до січня–листопада  2009р.

7 Листопад 2011р. у % до жовтня 2011р.

8  Листопад 2011р. у % до листопада 2010р.

9 Станом на 1 грудня.

10 Грудень у % до грудня попереднього року.