Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–березень

2011р.

Темпи зростання,  %

березень

2011р. до

січень–березень

2011р.

до січня–березня

2010р.

довідково:

січень–березень

2010р.

до

січня–березня

2009р.

лютого

2011р.

березня

2010р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

1759,31

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

127,8

102,2

102,0

98,1

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

100,0

101,5

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

15,3

68,9

87,5

97,5

99,4

  молоко, тис.т

102,2

156,3

98,0

99,6

102,7

  яйця, млн.шт.

57,3

243,8

96,1

93,9

101,2

Інвестиції в основний капітал,  млн.грн.

1756,22

х

х

110,03

46,44

Уведення в експлуатацію загальної площі житла5, тис.м2

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

60,66

х

х

126,5

53,7

Вантажооборот, млн.ткм

238,8

111,4

90,5

97,3

117,0

Пасажирооборот, млн.пас.км

230,7

111,7

89,8

93,4

96,6

Експорт товарів7, млн.дол.США

48,61

х

х

126,88

114,99

Імпорт товарів7, млн.дол.США

70,01

х

х

171,48

141,69

Сальдо (+, –)7, млн.дол.США

–21,41

х

х

х

х

Експорт послуг5, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг5, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)5, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

2513,4

х

х

115,6

95,5

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

17211

101,910

119,411

119,78

116,19

   реальна, %

х

101,310

109,911

109,58

105,79

Заборгованість із виплати заробітної плати12, млн.грн.

27,4

103,4

83,9

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

20,4

98,1

124,0

х

х

Індекс споживчих цін

х

101,3

109,1

103,313

103,713

______________

1  Дані за січень–лютий 2011р.

2  Дані за 2010р. без ПДВ.

3 2010р. у % до 2009р.

4  2009р. у % до 2008р.

5 Звітність квартальна.

6 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.  

7 Дані попередні.

8 Січень–лютий 2011р. у % до січня–лютого 2010р.

9 Січень–лютий 2010р. у % до січня–лютого 2009р.

10 Лютий 2011р. у % до січня 2011р.

11  Лютий 2011р. у % до лютого 2010р.

12  Станом на 1 березня.

13  Березень у % до грудня попереднього року.