Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області

 

 

Фактично

за

січень

2011р.

Темпи зростання,  %

січень 2011р. до

довідково:

січень

 2010р.

до

січня

2009р.

грудня

2010р.

січня

2010р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

11627,71

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

85,9

106,1

97,0

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

95,1

103,6

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

5,0

55,6

94,3

89,8

  молоко, тис.т

28,4

64,8

102,9

103,8

  яйця, млн.шт.

12,6

100,8

90,6

106,9

Інвестиції в основний капітал2,  млн.грн.

х

х

х

х

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

160,01

х

152,63

51,54

Обсяг виконаних  будівельних  робіт, млн.грн.

15,3

х

130,9

52,5

Вантажооборот, млн.ткм

58,8

60,6

118,8

87,6

Пасажирооборот, млн.пас.км

75,9

87,7

97,0

93,0

Експорт товарів5, млн.дол.США

324,81

х

109,33

71,04

Імпорт товарів5, млн.дол.США

381,21

х

116,63

86,44

Сальдо (+, –)5, млн.дол.США

–56,41

х

х

х

Експорт послуг5,  млн.дол.США

6,21

х

114,93

81,24

Імпорт послуг5,  млн.дол.США

19,71

х

128,23

80,44

Сальдо (+, –)5, млн.дол.США

–13,51

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

804,2

х

112,3

93,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника6

 

 

 

 

   номінальна, грн.

17111

109,77

120,53

107,04

   реальна, %

х

108,57

111,13

90,84

Заборгованість  із виплати заробітної плати8,  млн.грн.

21,4

85,7

86,2

х

Кількість   зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

19,8

107,3

117,5

х

Індекс споживчих цін

х

101,3

109,6

101,29

______________

1 Дані за 2010р.

2 Звітність квартальна.

3 2010р. у % до 2009р.

4 2009р. у % до 2008р.

5 Дані попередні.

6 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних у динаміці, а також спосіб розрахунку індексів номінальної та реальної заробітної плати вміщено в методологічних поясненнях до експрес-випусків «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників» №49 від 26.02.2010 та №72 від 26.03.2010, які розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).

7 Грудень 2010р. у % до листопада 2010р.

8 Станом на 1 січня.

9 Січень 2010р. у % до грудня 2009р.