Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області

 

 

Фактично

за

2010р.

Темпи зростання,  %

грудень

2010р. до

 

2010р.

до

2009р.

довідково:

2009р.

до

2008р.

листопада

2010р.

грудня

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

10209,31

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

106,3

97,6

99,8

83,6

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

86,9

98,3

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

64,7

132,4

107,1

101,6

93,2

  молоко, тис.т

581,0

103,5

151,0

98,2

102,0

  яйця, млн.шт.

257,0

79,6

100,0

104,0

91,5

Інвестиції в основний капітал2,  млн.грн.

х

х

х

х

х

Введення в експлуатацію загальної площі житла2, тис.м2

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

340,9

х

х

61,9

54,1

Вантажооборот, млн.ткм

1072,9

100,2

101,6

108,5

90,3

Пасажирооборот, млн.пас.км

1028,4

100,2

108,0

98,1

94,3

Експорт товарів3, млн.дол.США

294,41

х

х

109,54

68,25

Імпорт товарів3, млн.дол.США

345,01

х

х

122,14

81,15

Сальдо (+, –)3, млн.дол.США

–50,61

х

х

х

х

Експорт послуг2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

10040,6

х

х

106,7

83,4

Середньомісячна заробітна плата одного працівника6

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

16891

100,57

123,88

120,24

107,05

   реальна, %

х

100,37

113,58

111,04

90,45

Заборгованість із виплати заробітної плати9, млн.грн.

25,0

99,2

84,4

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

18,5

117,1

107,3

х

Х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

99,8

110,7

110,510

127,610

Індекс споживчих цін

х

100,9

109,5

109,510

112,710

______________

1  Дані за січень–листопад 2010р.

2  Звітність квартальна.

3  Дані попередні.

4 Січень–листопад 2010р. до січня–листопада 2009р.

5 Січень–листопад 2009р. до січня–листопада 2008р.

6 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних у динаміці, а також спосіб розрахунку індексів номінальної та реальної заробітної плати вміщено в методологічних поясненнях до експрес-випусків «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників» №49 від 26.02.2010 та №72 від 26.03.2010, які розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).

7 Листопад 2010р. у % до жовтня 2010р.

8 Листопад 2010р. у % до листопада 2009р.

9 Станом на 1 грудня.

10 Грудень у % до грудня попереднього року.