Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–лютий

2010р.

Темпи зростання,  %

лютий

2010р. до

січень–лютий

2010р.

до січня–лютого

2009р.

довідково:

січень–лютий

2009р.

до

січня–лютого

2008р.

січня

2010р.

лютого

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

734,41

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

101,1

93,0

94,8

81,0

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

101,2

97,9

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

10,9

105,7

88,9

89,3

90,4

  молоко, тис.т

56,7

105,4

102,1

102,9

101,8

  яйця, млн.шт.

28,0

101,4

105,2

106,1

80,2

Інвестиції в основний капітал2,  млн.грн.

х

х

х

х

х

Введення в експлуатацію загальної площі житла2, тис.м2

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

22,9

х

х

55,2

46,8

Вантажооборот, млн.ткм

140,5

184,3

119,1

105,7

104,0

Пасажирооборот, млн.пас.км

176,9

100,9

109,6

107,1

94,1

Експорт товарів3, млн.дол.США

19,61

х

х

128,25

69,06

Імпорт товарів3, млн.дол.США

18,41

х

х

172,65

49,86

Сальдо (+, –)3, млн.дол.США

1,21

х

х

х

х

Експорт послуг2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1255,7

х

х

93,9

93,0

Середньомісячна заробітна плата одного працівника4

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

14231

89,77

116,75

116,75

112,26

   реальна, %

х

89,47

106,15

106,15

89,26

Заборгованість із виплати заробітної плати8, млн.грн.

31,2

125,3

139,4

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

17,1

101,1

54,6

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,5

127,3

102,49

102,79

Індекс споживчих цін

х

101,7

110,3

102,99

105,29

______________

1 Дані за січень 2010р.

2 Звітність квартальна.

3 Дані попередні.

4 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних у динаміці, а також спосіб розрахунку індексів номінальної та реальної заробітної плати в січні 2010р. вміщено в методологічних поясненнях до експрес-випуску «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників у січні 2010р.» №49 від 26.02.2010, який розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).

5 Січень 2010р. у % до січня 2009р.

6 Січень 2009р. у % до січня 2008р.

7 Січень 2010р. у % до грудня 2009р.

8 Станом на 1 лютого.

9 Лютий у % до грудня попереднього року.