Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень 2010р.

Темпи зростання,  %

січень 2010р. до

довідково:

січень 2009р.

до

січня 2008р.

грудня

2009р.

січня

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

9600,91

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

79,2

97,1

79,4

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

103,6

99,0

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

5,3

70,7

89,8

95,2

  молоко, тис.т

27,6

95,2

103,8

102,7

  яйця, млн.шт.

13,9

111,2

106,9

81,3

Інвестиції в основний капітал2,  млн.грн.

х

х

х

х

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

104,81

х

51,53

109,24

Обсяг виконаних  будівельних  робіт, млн.грн.

9,7

х

52,6

42,0

Вантажооборот, млн.ткм

49,4

51,9

87,6

111,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

87,5

109,2

104,0

95,2

Експорт товарів5, млн.дол.США

297,21

х

71,03

115,54

Імпорт товарів5, млн.дол.США

326,91

х

86,43

134,44

Сальдо (+, –)5, млн.дол.США

–29,71

х

х

х

Експорт послуг5,  млн.дол.США

5,41

х

81,23

162,64

Імпорт послуг5,  млн.дол.США

15,31

х

79,83

140,74

Сальдо (+, –)5, млн.дол.США

–9,91

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

634,2

х

93,8

92,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

   номінальна, грн.

14651

110,36

107,03

134,84

   реальна, %

х

109,36

90,83

107,54

Заборгованість  із виплати заробітної плати7,  млн.грн.

24,9

83,9

118,2

х

Кількість   зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

16,9

97,9

53,3

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

101,9

128,6

101,18

Індекс споживчих цін

х

101,2

110,3

103,48

___________________

1 Дані 2009р.

2 Звітність квартальна.

3 2009р. у % до 2008р.

4 2008р. у % до 2007р.

5 Дані попередні.

6 Грудень 2009р. у % до листопада 2009р.

7 Станом на 1 січня.

8 Січень 2009р. у % до грудня 2008р.