Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області

 

 

Фактично

за

2009р.

Темпи зростання,  %

грудень

2009р. до

2009р.

до

2008р.

довідково:

 

 2008р.

до

2007р.

листопада

2009р.

грудня

2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

8480,41

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

109,0

98,8

83,5

100,0

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

98,7

104,2

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

62,8

111,9

90,4

88,3

83,2

  молоко, тис.т

591,8

64,7

103,6

102,0

100,3

  яйця, млн.шт.

247,2

106,8

138,9

91,5

93,0

Інвестиції в основний капітал2,  млн.грн.

х

х

х

х

х

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних  будівельних  робіт, млн.грн.

475,6

х

х

54,1

73,0

Вантажооборот, млн.ткм

989,3

104,0

98,8

90,3

120,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

1048,4

95,0

88,9

94,3

91,8

Експорт товарів3, млн.дол.США

268,81

х

х

68,24

121,05

Імпорт товарів3, млн.дол.США

282,51

х

х

81,14

138,05

Сальдо (+, –)3, млн.дол.США

–13,71

х

х

х

х

Експорт послуг2,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг2,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

8687,6

х

х

87,9

117,3

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

14511

99,76

104,77

107,04

135,95

   реальна, %

х

98,36

91,37

90,44

108,35

Заборгованість  із виплати заробітної плати8,  млн.грн.

29,6

108,0

106,2

х

х

Кількість   зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

17,2

97,4

56,4

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

104,8

127,6

127,69

120,89

Індекс споживчих цін

х

100,8

112,7

112,79

123,19

______________

1 Дані за січень–листопад 2009р.

2 Звітність квартальна.

3 Дані попередні.

4 Січень–листопад 2009р. у % до січня–листопада 2008р.

5 Січень– листопад 2008р. у % до січня–листопада 2007р.

6 Листопад 2009р. у % до жовтня 2009р.

7 Листопад 2009р. у % до листопада 2008р.

8 Станом на 1 грудня.

9 Грудень у % до грудня попереднього року.