Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–березень

2009р.

Темпи зростання,  %

березень

2009р. до

січень–березень 2009р.

до січня–березня

2008р.

довідково:

січень–березень 2008р.

до

січня–березня 2007р.

лютого 2009р.

березня

2008р.

Обсяг реалізованої промислової

 

 

 

 

 

продукції (робіт, послуг), млнрн.

1310,21

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

109,3

79,2

80,3

108,9

Обсяг продукції сільського господарства

господарства

х

х

х

100,1

94,9

Виробництво продукції

тваринництва

 

 

 

 

 

  реалізація худоби та птиці на

  забій (у живій вазі), тис

15,8

57,1

112,5

94,6

85,2

  молоко, тис

99,9

157,2

108,5

104,7

99,2

  яйця, млн.шт.

60,3

253,0

100,3

90,4

103,7

Інвестиції в основний капітал,  млнрн.

3053,32

х

х

101,43

139,04

Обсяг виконаних  будівельних  робіт, млнрн.

66,2

х

х

48,7

92,4

Введення в експлуатацію загальної площі житла5, тис2

х

 

х

 

х

 

х

 

 

х

Вантажооборот, тискм

209742,9

100,3

93,3

99,2

102,0

Пасажирооборот, тис.пас.км

255860,4

111,8

96,5

94,6

93,5

Експорт товарів6, млн.долША

33,11

х

х

59,67

129,18

Імпорт товарів6, млн.долША

28,81

х

х

59,97

119,28

Сальдо (+, –)6

4,31

х

х

х

х

Експорт послуг5,  млн.долША

х

х

х

х

х

Імпорт послуг5,  млн.долША

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)5

­­х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1819,0

х

х

91,1

130,3

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

12751

103,09

108,210

110,27

141,18

   реальна, %

х

101,39

86,210

87,47

118,38

Заборгованість  із виплати заробітної плати5,  млнрн.

27,1

121,4

х

х

Кількість   зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

 

30,1

96,3

147,7

х

х

Індекс цін виробників

промислової  продукції

х

104,6

120,3

107,412

107,912

Індекс споживчих цін

х

101,0

120,0

106,212

108,912

______________

1  Дані за січень–лютий 2009р.

2 Дані за 2008р.

3 2008р. у % до 2007р.

4 2007р. у % до 2006р.

5 Звітність квартальна.

6 Дані попередні.

7 Січень–лютий 2009р. у % до січня–лютого 2008р.

8 Січень–лютий 2008р. у % до січня–лютого 2007р.

9 Лютий 2009р. у % до січня 2009р.

10Лютий 2009р. у % до лютого 2008р.

11 Станом на 1 березня.

12 Березень у % до грудня попереднього року.