Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області

 

 

Фактично

за

2008р.

Темпи зростання,  %

грудень

2008р. до

2008р.

до

2007р.

довідково:

2007р.

до

2006р.

листопада 2008р.

грудня

2007р.

Обсяг реалізованої промислової

 

 

 

 

 

продукції (робіт, послуг), млн.грн.

9097,21

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

89,2

84,4

100,0

105,8

Обсяг продукції сільського господарства

господарства

х

х

х

103,0

104,0

Виробництво продукції

тваринництва

 

 

 

 

 

  реалізація худоби та птиці на

  забій (у живій вазі), тис.т

71,1

110,7

94,3

83,2

99,8

  молоко, тис.т

580,1

61,3

101,8

100,3

94,7

  яйця, млн.шт.

270,2

79,6

78,9

93,0

89,3

Інвестиції в основний капітал2,  млн.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних  будівельних  робіт, млн.грн.

786,1

х

х

72,8

138,4

Введення в експлуатацію загальної площі житла2, тис.м2

х

 

х

 

х

х

х

Вантажооборот, тис.ткм

1095948,6

110,4

134,2

120,2

111,8

Пасажирооборот, тис.пас.км

1111331,2

98,4

95,0

91,8

94,7

Експорт товарів3, млн.дол.США

394,21

х

х

121,04

112,85

Імпорт товарів3, млн.дол.США

348,41

х

х

137,94

108,95

Сальдо (+, –)3

45,81

х

х

х

х

Експорт послуг2,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг2,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)2

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

8247,0

х

х

119,1

128,1

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

13561

96,66

125,37

135,94

128,75

   реальна, %

х

95,46

101,97

108,34

113,35

Заборгованість  із виплати заробітної плати8,  млн.грн.

27,9

189,9

384,3

х

х

Кількість   зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

 

30,6

130,5

147,9

х

х

Індекс цін виробників

промислової  продукції

х

102,1

120,8

120,89

114,49

Індекс споживчих цін

х

102,6

123,1

123,19

115,09

______________

1 Дані за січень–листопад 2008р.

2 Звітність квартальна.

3 Дані попередні.

4 Січень–листопад 2008р. у % до січня–листопада 2007р.

5 Січень–листопад 2007р. у % до січня–листопада 2006р.

6 Листопад 2008р. у % до жовтня 2008р.

7 Листопад 2008р. у % до листопада 2007р.

8 Станом на 1 грудня.

9 Грудень у % до грудня попереднього року.