Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

 в січні–грудні 2021 року

 

 

Обсяг

 капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

 

 

 

Усього

8367139

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

1942773

23,2

коштів місцевих бюджетів

947899

11,3

власних коштів підприємств і організацій

5197423

62,1

кредитів банків та інших позик

162856

2,0

коштів інвесторів-нерезидентів

коштів населення на будівництво житла

87988

1,1

інших джерел фінансування

28200

0,3