Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

 в січні–червні 2021 року

 

 

Обсяг

 капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

 

 

 

Усього

2439271

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

197118

8,1

коштів місцевих бюджетів

241067

9,9

власних коштів підприємств і організацій

1876846

76,9

кредитів банків та інших позик

71422

2,9

коштів інвесторів-нерезидентів

коштів населення на будівництво житла

43132

1,8

інших джерел фінансування

9686

0,4