Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

 в січні–березні 2021 року

 

 

Обсяг

 капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

1048410

100,0

у т.ч. за рахунок

коштів державного бюджету

12407

1,2

коштів місцевих бюджетів

110806

10,6

власних коштів підприємств і організацій

839883

80,1

кредитів банків та інших позик

59607

5,7

коштів інвесторів-нерезидентів

коштів населення на будівництво житла

17109

1,6

інших джерел фінансування

8598

0,8