Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

 в січні–вереcні 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального

обсягу

Усього

 

4193537

100,0

   Сільське, лісове та рибне господарство

A

1997752

47,6

      Сільське господарство, мисливство та

      надання пов’язаних із ними послуг

01

1954687

46,6

      Лісове господарство та лісозаготівлі

02

43065

1,0

      Рибне господарство

03

   Промисловість

B+C+D+E

628416

15,0

      Добувна промисловість і розроблення карєрів

B

к

к

      Переробна промисловість  

C

430869

10,3

      Постачання електроенергії, газу, пари та

      кондиційованого повітря

D

к

к

      Водопостачання; каналізація, поводження з

      відходами

E

33282

0,8

   Будівництво

F

290607

6,9

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт

   автотранспортних засобів і мотоциклів

G

20562

0,5

 Оптова та роздрібна торгівля

 автотранспортними засобами та

 мотоциклами, їх ремонт

45

к

к

 Оптова торгівля, крім торгівлі

 автотранспортними засобами та

 мотоциклами

46

12044

0,3

 Роздрібна торгівля, крім торгівлі

 автотранспортними засобами та

 мотоциклами

47

к

к

   Транспорт, складське господарство,

   поштова та кур'єрська діяльність

H

95701

2,3

Наземний і трубопровідний транспорт

49

62766

1,5

 Водний транспорт

50

к

к

 Авіаційний транспорт

51

 Складське господарство та допоміжна

 діяльність у сфері транспорту

52

к

к

 Поштова та кур'єрська діяльність

53

   Тимчасове розміщування й організація

   харчування

I

2679

0,1

 Тимчасове розміщування

55

к

к

 Діяльність із забезпечення стравами

 та напоями

56

к

к

   Інформація та телекомунікації

J

1392

0,0

Видавнича діяльність, виробництво

кіно-та відеофільмів, телевізійних

програм, видання звукозаписів,

діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

к

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

к

к

Комп'ютерне програмування та

надання інших інформаційних послуг

62, 63

к

к

   Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

   Операції з нерухомим майном

L

41474

1,0

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

6814

0,2

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

к

к

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

5533

0,1

   Діяльність у сфері адміністративного та

   допоміжного обслуговування 

N

12785

0,3

   Державне управління й оборона;

   обов'язкове соціальне страхування

O

873180

20,8

   Освіта

P

8629

0,2

   Охорона здоров'я та надання соціальної

   допомоги

Q

206089

4,9

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1083

0,0

   Надання інших видів послуг

S

к

к

_______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.