Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

 в січні–березні 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального

обсягу

Усього

1048410

100,0

   Сільське, лісове та рибне господарство

A

637367

60,8

      Сільське господарство, мисливство та

      надання пов’язаних із ними послуг

01

631386

60,2

      Лісове господарство та лісозаготівлі

02

5981

0,6

      Рибне господарство

03

   Промисловість

B+C+D+E

176812

16,9

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

к

к

      Переробна промисловість  

C

153823

14,7

      Постачання електроенергії, газу, пари та

      кондиційованого повітря

D

к

к

      Водопостачання; каналізація, поводження з

      відходами

E

10103

1,0

   Будівництво

F

74849

7,1

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт

   автотранспортних засобів і мотоциклів

G

6460

0,6

 Оптова та роздрібна торгівля

 автотранспортними засобами та

 мотоциклами, їх ремонт

45

к

к

 Оптова торгівля, крім торгівлі

 автотранспортними засобами та

 мотоциклами

46

4254

0,4

 Роздрібна торгівля, крім торгівлі

 автотранспортними засобами та

 мотоциклами

47

к

к

   Транспорт, складське господарство,

   поштова та кур'єрська діяльність

H

24248

2,3

Наземний і трубопровідний транспорт

49

18101

1,7

 Водний транспорт

50

к

к

 Авіаційний транспорт

51

 Складське господарство та допоміжна

 діяльність у сфері транспорту

52

к

к

 Поштова та кур'єрська діяльність

53

   Тимчасове розміщування й організація

   харчування

I

1178

0,1

 Тимчасове розміщування

55

к

к

 Діяльність із забезпечення стравами

 та напоями

56

к

к

   Інформація та телекомунікації

J

285

0,0

Видавнича діяльність, виробництво

кіно-та відеофільмів, телевізійних

програм, видання звукозаписів,

діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

к

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

к

к

Комп'ютерне програмування та

надання інших інформаційних послуг

62, 63

к

к

   Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

   Операції з нерухомим майном

L

5353

0,5

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

530

0,1

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

107

0,0

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

к

к

   Діяльність у сфері адміністративного та

   допоміжного обслуговування 

N

3911

0,4

   Державне управління й оборона;

   обов'язкове соціальне страхування

O

42728

4,1

   Освіта

P

388

0,0

   Охорона здоров'я та надання соціальної

   допомоги

Q

71194

6,8

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

326

0,0

   Надання інших видів послуг

S

к

к

  _______________

  к – дані  не  оприлюднюються  з  метою  забезпечення  виконання   вимог  Закону   України  «Про  державну  статистику»  щодо конфіденційності статистичної інформації.