Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2022 роки

 

(тис.грн)

 

Код за

КВЕД-2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20211

20221

Усього

 

1890916

2396980

2737297

 

2842006

 

2621252

 

3550222

5318489

7351103

8971259

8740461

7957105

 

10293734

8305914

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

А

526595

786747

938058

1092658

852668

1348049

2161239

3432141

3994492

4256543

3581704

 

 

4078804

2702604

   Сільське господарство,

   мисливство та надання

   пов’язаних із ними послуг

01

514995

763690

918368

 

1066644

 

820852

 

1275167

2094353

3375033

3936863

4235545

3555182

 

 

3986046

2666763

   Лісове господарство та

   лісозаготівлі

02

9689

22492

19102

22990

к

к

к

к

к

к

к

 

92758

35841

   Рибне господарство

03

к

к

588

к

к

к

к

к

к

к

к

Промисловість

B+C+D+E

489485

509738

549306

635086

932824

967007

1613587

1622537

2113906

1129212

1684335

1743738

1076728

Будівництво

F

417584

511305

690986

630927

425660

703337

525069

578905

633264

725776

445675

525842

443011

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

127561

179672

174951

 

132893

 

86429

 

105188

175935

279102

289219

297375

120247

 

 

167671

126027

   Оптова та роздрібна

   торгівля автотранспортними

   засобами та мотоциклами, їх

   ремонт

45

5152

6490

20287

 

 

8377

 

 

3754

 

 

4536

10385

16595

25799

19470

10784

 

 

 

15723

9115

   Оптова торгівля, крім

   торгівлі автотранспортними

   засобами та мотоциклами

46

97824

150916

130025

 

109471

 

77291

 

81125

149205

237998

242852

257336

100291

 

 

139111

106986

   Роздрібна торгівля, крім

   торгівлі автотранспортними

   засобами та мотоциклами

47

24585

22266

24639

 

15045

 

5384

 

19527

16345

24509

20568

20569

9172

 

 

12837

9926

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

113615

51673

76191

 

134883

 

92339

 

38794

112322

243333

233394

278638

162693

 

173993

434910

   Наземний і трубопровідний

   транспорт

49

10666

19915

14928

17178

38758

20502

72461

94069

159510

181909

91448

 

131225

154264

   Водний транспорт

50

к

к

к

   Авіаційний транспорт

51

   Складське господарство та

   допоміжна діяльність у

   сфері транспорту

52

102851

31698

61178

 

117705

 

53581

 

18292

39861

149264

73884

96729

к

 

 

к

280646

   Поштова та кур'єрська

   діяльність

53

к

к

к

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

5764

4940

9676

16126

10470

8103

10345

10607

25762

5215

9020

 

10159

7544

   Тимчасове розміщування

55

4837

2364

5113

5371

9031

4867

5568

1001

7371

1242

к

7553

4097

   Діяльність із забезпечення

   стравами та напоями

56

927

2576

4563

 

10755

 

1439

 

3236

4777

9606

18391

3973

к

 

2606

3447

Інформація та телекомунікації

J

4746

4935

6244

3623

6693

5653

5071

3810

5251

2871

2470

11991

6915

   Видавнича діяльність,

   радіомовлення, телебачення

58-60

897

3022

748

к

1001

3268

621

1243

2125

1154

к

к

к

   Телекомунікації

   (електрозв'язок)

61

3759

1476

5072

2897

5377

1116

3765

1959

2147

к

к

 

10044

6509

   Комп'ютерне програмування

   та надання інших

   інформаційних послуг

62, 63

90

437

424

 

357

 

315

 

1269

685

608

979

к

к

 

к

к

Фінансова та страхова діяльність

K

1896

2764

1449

4367

5421

41908

10230

4953

8555

36052

24603

9423

68769

Операції з нерухомим майном

L

40756

32091

46322

29981

49706

26237

34846

68706

220551

216262

73545

74562

166244

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

4160

4910

3551

2796

9183

3926

77160

12214

33043

25527

18989

 

7787

6860

   Діяльність у сферах права

   та бухгалтерського обліку,

   архітектури та інжинірингу,

   технічні випробування та

   дослідження

69-71

2505

2276

2085

1157

2014

2095

51069

5464

18948

22116

к

 

3389

к

   Наукові дослідження та

   розробки

72

158

868

762

414

5729

к

10862

191

1702

к

к

к

к

   Інша професійна, наукова

   та технічна діяльність

73-75

1497

1766

704

1225

1440

 

к

15229

6559

12393

к

12564

к

4476

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

N

8171

8567

18693

 

27655

 

30950

 

23933

57212

92605

45540

60103

37876

 

 

32212

38235

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

111399

257364

181302

 

98313

 

96833

 

221579

391147

798124

1043104

1393142

1271301

 

2674581

2682447

Освіта

P

13610

14782

13318

4368

5144

9015

13796

33310

48066

50540

52071

132792

42922

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

20117

20881

15303

19437

14004

33115

118387

152693

261127

235118

460279

 

611522

499597

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2750

4288

9650

6530

1594

13486

9752

16627

11768

27155

11735

 

34687

1289

Надання інших видів послуг

S

2707

2323

2297

2363

1334

892

2391

1436

4217

932

562

3970

1812

____________

1Інформація за 2021-2022рр. сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування по Україні становив за 2021р.–64,1%, за 2022р.-72,0%) та проведених дооцінок показників. Дані можуть бути уточнені. 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).