Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010-2019 роки

 

(тис.грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

Усього

1890916

2396980

2737297

2842006

2621252

3550222

5318489

 

7351103

8971259

8740461

у т.ч. за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

60899

153559

155514

41935

17435

83559

140745

228522

400631

478243

коштів місцевих бюджетів

76524

165225

122452

101833

120902

235336

479555

847452

1022574

1258269

власних коштів підприємств та

організацій

1249845

1486934

1763110

1797762

2063441

2636960

4188081

5435943

6724465

6276011

кредитів банків та інших позик

121710

185879

159079

419887

189824

141505

281760

514086

439067

401378

коштів інвесторів-нерезидентів

13875

11771

к

к

к

834

к

коштів населення на

будівництво житла

309827

328017

489928

441031

187837

427144

205369

295775

342108

278605

інших джерел фінансування

58236

65595

47214

39558

41813

к

к

к

41580

к

________________

к – дані  не   оприлюднюються   з   метою   забезпечення   виконання    вимог   Закону   України  «Про  державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.