Капітальні інвестиції за видами активів

 у січні–грудні 2021 року

 

 

Обсяг

капітальних інвестицій

 тис.грн

у % до загального

обсягу

 

 

 

 Усього

8367139

100,0

 інвестиції в матеріальні активи

8268683

98,8

    будівлі житлові

332482

4,0

    будівлі нежитлові

1122324

13,4

    інженерні споруди

2771186

33,1

    машини, обладнання та інвентар

2797611

33,4

    транспортні засоби

918512

11,0

    земля

10577

0,1

    довгострокові біологічні активи

    рослинництва та тваринництва

181924

2,2

    інші матеріальні активи

134067

1,6

 інвестиції в нематеріальні активи

98456

1,2

    з них

 

 

    програмне забезпечення та бази даних

31207

0,4