Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2021 роки

 

(тис.грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20211

Усього

1890916

2396980

2737297

 

2842006

 

2621252

 

3550222

5318489

7351103

8971259

8740461

7957105

 

10293734

інвестиції в матеріальні активи

1879642

2380829

2716509

2830053

2610388

3531394

5295796

7239071

8806428

8576818

7851229

 

10161044

будівлі житлові

407670

448340

625258

613469

398465

704838

500081

540467

674669

743999

378208

354121

будівлі нежитлові

413051

572495

560934

493709

508838

591031

788082

1282035

1497007

1643037

1266385

1557959

інженерні споруди

191883

248408

274098

229726

222282

238729

409837

658907

784860

1459559

1672579

2924346

машини, обладнання та

інвентар

624527

853960

890993

1087096

1158471

1494100

2788134

3502797

4361441

2818615

3258157

 

 

3517723

транспортні засоби

101914

147622

206939

220139

157660

288841

552836

908746

1101700

1498434

819545

1369114

земля

2763

1013

9189

10611

1213

13929

8737

12086

10931

11394

22473

13987

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

112174

81408

102792

 

119477

 

110123

 

137120

163660

212167

245462

262985

256464

 

 

 

227623

інші матеріальні активи

25660

27583

46306

55826

53336

62806

84429

121866

130358

138795

177418

 

196171

інвестиції в нематеріальні активи

 

11274

 

16151

 

20788

 

11953

 

10864

 

18828

 

22693

 

112032

164831

163643

105876

 

132690

з них

 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторське право та суміжні з ним права (уключаючи розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів), патенти, ліцензії, концесії тощо2

1407

3846

7085

3922

1667

3523

3987

13755

3669

12037

143

3459

   програмне забезпечення

   та бази даних

9125

9213

13140

6748

5016

8523

14507

85891

24686

15632

35135

 

 

62751

__________

1Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування по Україні становив 64,1%) та проведених дооцінок показників. Дані можуть бути уточнені.

2 Дані уточнено за 2010, 2011, 2016 роки.