Кількість засобів фіксованного телефонного зв’язку

на 1 січня 2019 року

 

 

  (од)

 

Міська мережа

Сільська мережа

усього

у т.ч.

домашні

усього

у т.ч.

домашні

 

 

 

 

 

Кількість абонентів фіксованого

телефонного зв’язку (фіксована

телефонна лінія)

126349

98026

37017

32754

   у тому числі

 

 

 

 

   основних телефонних ліній

122787

97157

37017

32754

   з використанням безпроводового

   доступу

1

1

   відомчих АТС, які мають вихід на

   телекомунікаційну мережу загального

   користування

1

1

 

 

 

 

 

Кількість таксофонів загального користування – усього

...1

×

1

×

   з них універсальні

...1

×

...1

×

    _____________

       1 Дані  не  оприлюднюються  з  метою  забезпечення  виконання  вимог  Закону  України  «Про державну  статистику»  щодо

     конфіденційності статистичної інформації.