Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності

станом на 31 грудня 2022 року

 

 (тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на 1 січня 2022р.

на 31 грудня 2022р.

на 1 січня 2022р.

на 31 грудня 2022р.

на 1 січня 2022р.

на 31 грудня 2022р.

Усього

 

57520722,6

65487041,0

99080060,6

118050215,2

75416,2

77317,2

сільське, лісове та рибне господарство

A

30558431,0

35049277,5

55995643,0

68199507,2

9094,4

14674,5

промисловість

B+C+D+E

12057357,0

11975079,7

23310794,6

28588568,0

64564,8

60019,1

будівництво

F

1230917,2

1300520,5

2965503,3

3322269,2

413,2

587,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1644027,2

1595434,8

10204268,1

10585218,0

135,6

304,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

2254272,6

2574111,1

2113339,7

2398280,1

520,2

104,8

тимчасове розміщування й організація харчування

I

132026,7

132322,6

140555,1

142123,8

інформація та телекомунікації

J

68357,6

70600,2

120950,2

174846,7

фінансова та страхова діяльність

K

1892048,0

4583240,7

353881,6

290882,9

-

операції з нерухомим майном

L

3082407,6

3056562,8

1717010,5

1902488,5

187,7

1598,0

професійна, наукова та технічна діяльність

M

528081,1

520728,4

417272,0

445806,3

25,0

24,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

971538,6

958442,5

723111,9

453291,9

471,3

освіта

P

96572,3

91601,1

13278,6

14338,8

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

2880547,2

3435092,7

946057,7

1477012,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

85101,1

81491,5

32679,9

27092,9

4,0

4,0

надання інших видів послуг

S

39037,4

62534,9

25714,4

28488,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

Пасив

власний капітал

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання і забезпечення

на 1 січня 2022р.

на 31 грудня 2022р.

на 1 січня 2022р.

на 31 грудня 2022р.

на 1 січня 2022р.

на 31 грудня 2022р.

Усього

 

77989032,3

90103668,7

13077823,7

15276475,5

65608864,6

78233208,6

сільське, лісове та рибне господарство

A

48439086,0

55327357,5

8639162,1

10263580,4

29484441,5

37672042,5

промисловість

B+C+D+E

17774417,2

19271500,8

2254684,4

2479959,2

15403614,8

18872206,8

будівництво

F

1227841,1

1372781,3

47355,6

40307,1

2921637,0

3210288,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1566447,8

1798887,0

777660,6

680730,0

9504322,5

9700598,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1248895,2

1298563,6

548120,5

681095,5

2571116,8

2992836,9

тимчасове розміщування й організація харчування

I

119932,0

126919,3

999,1

473,0

151650,7

147054,1

інформація та телекомунікації

J

125220,3

162961,3

1385,1

2618,7

62702,4

79866,9

фінансова та страхова діяльність

K

2116982,1

4717377,7

43404,0

56100,1

85543,5

100645,8

операції з нерухомим майном

L

1968316,9

1984944,2

238387,8

252613,5

2592901,1

2723091,6

професійна, наукова та технічна діяльність

M

276884,8

263810,6

7712,9

6686,5

660780,4

696062,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

432395,3

415690,8

132569,9

171305,9

1130156,6

824737,7

освіта

P

97985,7

98276,5

269,6

256,8

11595,6

7406,6

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

2473858,2

3133396,3

379276,3

631499,5

973470,4

1147209,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

69142,2

55837,2

6835,8

9249,3

41807,0

43501,9

надання інших видів послуг

S

51627,5

75364,6

13124,3

15658,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на 1 січня 2022р.

на 31 грудня 2022р.

на 1 січня 2022р.

на 31 грудня 2022р.

Усього

 

478,8

1220,6

156676199,4

183614573,4

сільське, лісове та рибне господарство

A

478,8

478,8

86563168,4

103263459,2

промисловість

B+C+D+E

35432716,4

40623666,8

будівництво

F

4196833,7

4623376,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

741,8

11848430,9

12180957,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

4368132,5

4972496,0

тимчасове розміщування й організація харчування

I

272581,8

274446,4

інформація та телекомунікації

J

189307,8

245446,9

фінансова та страхова діяльність

K

2245929,6

4874123,6

операції з нерухомим майном

L

4799605,8

4960649,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

945378,1

966559,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1695121,8

1411734,4

освіта

P

109850,9

105939,9

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

3826604,9

4912105,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

117785,0

108588,4

надання інших видів послуг

S

64751,8

91023,3

_____________

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.