Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності

станом на 31 грудня 2021 року

 

 (тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на 1 січня 2021р.

на 31 грудня 2021р.

на 1 січня 2021р.

на 31 грудня 2021р.

на 1 січня 2021р.

на 31 грудня 2021р.

Усього

 

47384183,5

55529307,3

76988069,0

99338180,4

84895,8

75781,1

сільське, лісове та рибне господарство

A

22529415,2

28955420,7

37440959,9

52647602,0

10686,4

8948,8

промисловість

B+C+D+E

12077798,2

11664089,1

22629635,2

25010760,6

67145,6

64432,9

будівництво

F

1020222,2

1111866,4

2275116,5

3033772,9

5245,4

402,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1512563,8

1676781,7

9686478,6

12592840,4

287,5

4,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

2259149,0

2368574,1

1336803,4

1692560,2

531,2

531,2

тимчасове розміщування й організація харчування

I

110272,7

110970,3

126694,4

139096,8

інформація та телекомунікації

J

60003,0

69438,7

121225,2

117311,2

фінансова та страхова діяльність

K

1333222,0

1887572,0

256901,6

387796,6

операції з нерухомим майном

L

3058870,3

2945126,7

1208602,9

1581933,3

61,7

61,7

професійна, наукова та технічна діяльність

M

635020,5

680541,3

321827,4

428291,5

934,0

925,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

910063,1

929376,5

630388,5

678894,9

471,3

освіта

P

2630,3

96571,9

6708,9

13174,6

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1761942,7

2901750,7

886684,0

953585,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

70656,0

91937,4

35145,0

34620,9

4,0

4,0

надання інших видів послуг

S

42354,5

39289,8

24897,5

25939,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

Пасив

власний капітал

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання і забезпечення

на 1 січня 2021р.

на 31 грудня 2021р.

на 1 січня 2021р.

на 31 грудня 2021р.

на 1 січня 2021р.

на 31 грудня 2021р.

Усього

 

56836356,0

74930597,2

11198415,8

13069485,0

56422376,5

66943134,8

сільське, лісове та рибне господарство

A

29054761,1

45196980,2

7743709,6

8636696,0

23182590,8

27778243,5

промисловість

B+C+D+E

17611401,7

17920926,2

1855824,0

2169845,3

15307353,3

16648511,1

будівництво

F

1116507,2

1228723,8

8558,5

48039,4

2175518,4

2869278,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

843127,9

1195180,1

717265,8

797316,1

9638936,2

12277129,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1243008,0

1280403,9

141709,8

574227,2

2211765,8

2207034,4

тимчасове розміщування й організація харчування

I

97782,1

97180,5

4395,6

1962,7

134789,4

150923,9

інформація та телекомунікації

J

114941,9

123124,7

926,3

1357,8

65360,0

62267,4

фінансова та страхова діяльність

K

1500749,6

2140421,6

12501,0

43030,0

76873,0

91917,0

операції з нерухомим майном

L

2101941,9

1907822,4

179138,7

158613,0

1986454,3

2460686,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

260949,1

314717,9

90062,0

91994,9

606770,8

703045,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1167615,0

834064,5

146778,6

134788,1

226058,0

639890,1

освіта

P

1297,9

98058,3

216,0

269,6

7825,3

11418,6

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1620518,8

2468853,0

290166,7

404311,6

737941,2

982171,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

47644,6

72659,9

7156,4

7026,5

51004,0

46875,9

надання інших видів послуг

S

54109,2

51480,2

6,8

6,8

13136,0

13742,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на 1 січня 2021р.

на 31 грудня 2021р.

на 1 січня 2021р.

на 31 грудня 2021р.

Усього

 

51,8

124457148,3

154943268,8

сільське, лісове та рибне господарство

A

51,8

59981061,5

81611971,5

промисловість

B+C+D+E

34774579,0

36739282,6

будівництво

F

3300584,1

4146041,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

11199329,9

14269626,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

3596483,6

4061665,5

тимчасове розміщування й організація харчування

I

236967,1

250067,1

інформація та телекомунікації

J

181228,2

186749,9

фінансова та страхова діяльність

K

1590123,6

2275368,6

операції з нерухомим майном

L

4267534,9

4527121,7

професійна, наукова та технічна діяльність

M

957781,9

1109757,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1540451,6

1608742,7

освіта

P

9339,2

109746,5

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

2648626,7

3855335,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

105805,0

126562,3

надання інших видів послуг

S

67252,0

65229,2

_____________

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.