Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності

станом на 31 грудня 2020 року

 

 (тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

Усього1

 

46380531,2

50748851,4

78431832,7

94169166,0

19893,7

34626,8

сільське, лісове та рибне господарство

A

22675435,5

24569975,6

41648760,5

51611235,2

9779,6

9400,2

промисловість

B+C+D+E

12279038,0

12674799,4

20078133,7

23313682,4

6772,2

13654,4

будівництво

F

780134,6

1057515,4

2058711,5

2456486,2

311,1

5245,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1421536,3

1499850,4

10373873,1

11036723,9

310,8

306,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1869860,0

2216673,9

1263036,6

1480703,4

531,2

536,0

тимчасове розміщування й організація харчування

I

136376,7

131137,9

137796,8

163006,3

інформація та телекомунікації

J

60513,9

62208,0

106421,4

121710,0

фінансова та страхова діяльність

K

к

к

к

к

операції з нерухомим майном

L

3036806,0

3325926,2

1394320,6

1464602,5

1250,8

4538,5

професійна, наукова та технічна діяльність

M

682005,9

647285,4

329660,4

343233,1

934,0

934,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1169568,6

1142805,5

465283,4

882237,2

освіта

P

к

к

к

к

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1353943,0

1963290,7

299644,7

972304,5

7,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

67596,8

73296,1

17185,9

35275,0

4,0

4,0

надання інших видів послуг

S

30807,9

44213,5

27322,7

25282,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

Пасив

власний капітал

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання і забезпечення

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

Усього1

 

47852565,4

59393781,3

11670591,8

12049349,5

65297564,1

73507090,8

сільське, лісове та рибне господарство

A

23459035,5

31211399,5

7690362,7

8104736,7

33184577,4

36874474,8

промисловість

B+C+D+E

15320678,5

17383358,7

2112553,3

2195529,3

14930521,9

16423058,0

будівництво

F

939248,0

1150802,0

37602,4

13622,0

1862306,8

2354823,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1274480,3

1049583,3

672416,5

402005,6

9848823,4

11085292,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

943017,9

1298173,9

135474,4

142740,2

2046030,4

2256991,4

тимчасове розміщування й організація харчування

I

125586,4

122247,6

4793,2

5198,1

143793,9

166698,5

інформація та телекомунікації

J

96896,7

107183,3

869,2

706,0

69169,4

76028,7

фінансова та страхова діяльність

K

к

к

к

к

к

к

операції з нерухомим майном

L

1865569,2

1874356,1

574006,5

576735,6

1990380,1

2341750,9

професійна, наукова та технічна діяльність

M

289801,0

234659,1

92300,4

90686,8

630498,9

666106,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1216417,1

1517155,3

147158,4

171030,7

271276,5

336856,7

освіта

P

к

к

к

к

к

к

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1285107,4

1828201,7

191433,6

332927,5

177027,3

774473,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

50545,2

57520,4

195,7

495,5

34045,8

50559,2

надання інших видів послуг

S

49196,5

56265,4

59,4

52,4

8874,7

13178,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

Усього1

 

11536,3

2422,6

124832257,6

144952644,2

сільське, лісове та рибне господарство

A

64333975,6

76190611,0

промисловість

B+C+D+E

190,2

190,2

32363943,9

36002136,2

будівництво

F

2839157,2

3519247,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

11795720,2

12536881,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

8905,1

7,8

3133427,8

3697913,3

тимчасове розміщування й організація харчування

I

274173,5

294144,2

інформація та телекомунікації

J

166935,3

183918,0

фінансова та страхова діяльність

K

к

к

операції з нерухомим майном

L

2421,6

2224,6

4432377,4

4795067,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

1012600,3

991452,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1634852,0

2025042,7

освіта

P

к

к

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

19,4

1653587,7

2935602,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

84786,7

108575,1

надання інших видів послуг

S

58130,6

69496,3

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).