Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

станом на 30 вересня 2017 року

 

(тис.грн)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на 1 січня 2017

на 30 вересня 2017

на 1 січня 2017

на 30 вересня 2017

на 1 січня 2017

на 30 вересня 2017

Усього1

18283754,9

18673303,3

17651909,3

20442408,1

21414,8

22142,9

сільське, лісове та рибне господарство

204547,0

226537,0

164939,0

193948,0

промисловість

6640126,7

7102122,9

12787911,4

15532153,8

20902,0

21514,0

будівництво

356304,0

295561,4

488475,9

610567,7

452,8

506,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

282499,3

274285,2

2571541,1

2710899,2

45,0

86,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

759302,8

754968,4

959360,5

467133,0

11,0

11,0

тимчасове розміщування й організація харчування

32729,9

31993,2

28499,1

40531,6

21,0

інформація та телекомунікації

2

2

2

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

814242,9

806059,0

423610,3

559581,6

професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

2

2

2

2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9133065,2

9123525,2

47867,3

73067,6

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

2

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

21411,0

21324,0

3580,0

5314,0

4,0

4,0

надання інших видів послуг

2

2

2

2

2

2

 

 

 

Продовження

 

Пасив

власний капітал

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні  зобов’язання і забезпечення

на 1 січня 2017

на 30 вересня 2017

на 1 січня 2017

на 30 вересня 2017

на 1 січня 2017

на 30 вересня 2017

Усього1

14026405,3

19206802,2

6049816,5

5820754,6

15880857,2

14110297,5

сільське, лісове та рибне господарство

243753,0

273375,0

5130,0

5625,0

120603,0

141485,0

промисловість

3449847,6

8610121,5

5365521,8

4907420,1

10633570,7

9138249,1

будівництво

318063,3

259756,4

124344,4

123447,7

402825,0

523431,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

56345,4

194393,4

399421,1

592745,8

2398318,9

2198131,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

122006,0

142177,6

140056,0

180754,0

1700624,3

1183536,0

тимчасове розміщування й організація харчування

28372,3

28031,9

952,5

330,7

31904,2

44183,2

інформація та телекомунікації

2

2

2

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

839869,1

775693,5

9736,7

5647,3

388247,4

584299,8

професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

2

2

2

2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9141403,3

9134384,0

2015,0

1931,0

37514,2

60277,8

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

2

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

16074,0

14174,0

54,0

481,0

8867,0

11987,0

надання інших видів послуг

2

2

2

2

2

2

 

 

Продовження

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на 1 січня 2017

на 30 вересня 2017

на 1 січня 2017

на 30 вересня 2017

Усього1

35957079,0

39137854,3

сільське, лісове та рибне господарство

369486,0

420485,0

промисловість

19448940,1

22655790,7

будівництво

845232,7

906636,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2854085,4

2985270,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1718674,3

1222112,4

тимчасове розміщування й організація харчування

61229,0

72545,8

інформація та телекомунікації

2

2

фінансова та страхова діяльність

2

2

операції з нерухомим майном

1237853,2

1365640,6

професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9180932,5

9196592,8

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

24995,0

26642,0

надання інших видів послуг

2

2

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.