Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності у 2022 році

 

 (тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього

 

13395751,1

90571011,2

14,8

сільське, лісове та рибне господарство

A

9792042,4

38391588,2

25,5

промисловість

B+C+D+E

2874140,9

33702692,9

8,5

будівництво

F

24815,3

2387007,3

1,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

705008,6

2362415,8

29,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

-207272,1

4930219,3

-4,2

тимчасове розміщування й організація харчування

I

-24664,6

185430,2

-13,3

інформація та телекомунікації

J

31899,0

290345,0

11,0

фінансова та страхова діяльність

K

-12126,4

392838,2

-3,1

операції з нерухомим майном

L

43175,6

1963049,2

2,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

8236,0

277072,8

3,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

-89003,1

837929,8

-10,6

освіта

P

14,8

23272,0

0,1

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

256982,7

4654266,7

5,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

-8337,4

103400,4

-8,1

надання інших видів послуг

S

839,4

69483,4

1,2

______________

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.