Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності у 2021 році

 

 (тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього

 

21216217,3

91679144,5

23,1

сільське, лісове та рибне господарство

A

18152877,9

38771274,3

46,8

промисловість

B+C+D+E

2374376,0

34742458,8

6,8

будівництво

F

115205,4

3926978,8

2,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

585617,9

2432090,7

24,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

-72664,4

3135359,5

-2,3

тимчасове розміщування й організація харчування

I

-14479,8

392947,0

-3,7

інформація та телекомунікації

J

-135575,3

452560,1

-30,0

фінансова та страхова діяльність

K

50064,1

407571,9

12,3

операції з нерухомим майном

L

42893,4

2109000,1

2,0

професійна, наукова та технічна діяльність

M

13750,6

376565,9

3,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

-9657,7

709325,2

-1,4

освіта

P

324,9

28839,6

1,1

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

118588,9

3912999,0

3,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

-6155,4

193156,9

-3,2

надання інших видів послуг

S

1050,8

88016,7

1,2

______________

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.