Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2020 рік

 

 (тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

 

14919344,5

82975884,7

18,0

сільське, лісове та рибне господарство

A

10503548,0

36187526,4

29,0

промисловість

B+C+D+E

3408851,9

30904125,4

11,0

будівництво

F

133541,0

4175882,1

3,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

252673,9

2410247,3

10,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

13306,2

2717632,6

0,5

тимчасове розміщування й організація харчування

I

–9273,0

335530,1

–2,8

інформація та телекомунікації

J

23983,3

258310,4

9,3

фінансова та страхова діяльність

K

к

к

к

операції з нерухомим майном

L

–78036,5

1519740,3

–5,1

професійна, наукова та технічна діяльність

M

–8682,8

314674,4

–2,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

–35850,8

717428,5

–5,0

освіта

P

к

к

к

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

733967,5

2814412,7

26,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

3279,8

177000,7

1,9

надання інших видів послуг

S

–297,8

77651,9

–0,4

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень)".