Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності у 2018 році

 

 (тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

8270132,8

77057732,8

10,7

сільське, лісове та рибне господарство

5181567,0

32538113,8

15,9

промисловість

2481004,0

32719804,1

7,6

будівництво

65943,1

2395739,2

2,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

449307,2

2539391,0

17,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

123650,7

2789186,1

4,4

тимчасове розміщування й організація харчування

–3822,0

441476,7

–0,9

інформація та телекомунікації

9005,6

326323,4

2,8

фінансова та страхова діяльність

–43066,5

89154,5

–48,3

операції з нерухомим майном

65899,9

1637208,8

4,0

професійна, наукова та технічна діяльність

29951,9

258577,9

11,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–114594,8

834285,4

–13,7

освіта

943,4

10216,7

9,2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

25017,4

307589,8

8,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

–2637,9

105421,3

–2,5

надання інших видів послуг

1963,8

65244,1

3,0

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.