Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії за 2020 рік

 

 

 

Установлена електрична потужність,

тис.кВт

Відпуск електричної енергії,

млн.кВт×год

Установлена теплова потужність,

Гкал/год

Відпуск теплової енергії,

тис.Гкал

Усього

233,3

812,1

1899,3

1608,0

у тому числі

 

 

 

 

теплові електростанції

к

к

теплоелектроцентралі

к

к

к

к

атомні електростанції

вітрові електростанції

сонячні електростанції

7,9

7,7

гідроелектростанції

х

х

теплогенеруючі установки, котельні

х

х

1353,1

1205,2

інші енергогенеруючі установки

4,8

0,0

к

к

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності у 2020 році1

 

 

 

Теплоенергія, Гкал

Електроенергія, тис. кВт.год

обсяг використаної теплоенергії -

усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

обсяг використаної електроенергії -

усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

Усього

717430,0

285390,8

786968,9

456430,5

у тому числі

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

42464,0

к

90823,7

71918,6

промисловість

358936,7

282276,4

509206,7

349209,6

з неї

 

 

 

 

переробна промисловість

317594,0

281951,4

238572,7

208272,2

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

32226,6

150273,2

24592,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6533,6

14299,9

к

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

16721,4

к

39567,6

27837,6

інформація та телекомунікації

3135,0

7290,0

операції з нерухомим майном

5044,4

20746,6

4320,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2262,2

14158,0

к

державне управління й оборона; обовязкове соціальне страхування

142087,7

50093,4

168,5

освіта

52633,0

10344,3

к

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

75365,0

20974,8

к

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5623,0

1882,6

______________

1 Використання електричної енергії на виробничо-експлуатаційні та господарські потреби підприємств без урахування обсягів, відпущених населенню.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.