Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії за 2018 рік

 

 

Установлена електрична потужність,

тис.кВт

Обсяг відпуску електричної енергії,

млн.кВт×год

Установлена теплова потужність,

Гкал/год

Обсяг відпуску теплової енергії,

тис. Гкал

Усього

228,4

871,1

1985,3

1889,0

у тому числі

 

 

 

 

теплові електростанції

к

к

к

к

теплоелектроцентралі

к

к

к

к

атомні електростанції

вітрові електростанції

сонячні електростанції

гідроелектростанції

к

к

х

х

теплогенеруючі установки, котельні

х

х

1439,1

1335,8

інші енергогенеруючі установки

8,5

0,1

81,0

28,1

______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності у 2018 році1

 

          

 

Теплоенергія, Гкал

Електроенергія, тис. кВт.год

обсяг використання теплоенергії -

усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

обсяг використання електроенергії -

усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

Усього

864320

294982

895825

525208

у тому числі

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

60670

7617

99200

75443

промисловість

375005

284882

570433

405278

з неї

 

 

 

 

переробна промисловість

326249

284004

291218

257808

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

38367

152117

25081

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10119

22283

3806

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

20852

2450

48422

33777

інформація та телекомунікації

4670

22

9682

34

операції з нерухомим майном

12576

33223

3207

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3306

19317

1026

державне управління й оборона; обовязкове соціальне страхування

191881

39833

145

освіта

71208

14827

51

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

98565

23760

247

______________

1 Без урахування обсягів відпущених населенню.