Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2020 році

 

Використано1

Частка використання за окремими видами економічної діяльності, відсотків

сільське, лісове та рибне господарство

промисловість

будівництво

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

підприємства та організації інших видів діяльності

Усього, тис.т умовного палива

1474,9

13,3

50,9

0,5

3,6

3,0

Вугілля, тис.т

к

к

к

к

к

Газ природний, млн.м3

618,2

3,7

54,0

0,0

2,6

2,1

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат), тис.т

к

к

Бензин моторний2, тис.т

31,3

19,0

6,8

1,0

1,4

10,1

Газойлі (паливо дизельне)2, тис.т

145,5

67,3

4,5

2,2

12,0

3,0

Мазути паливні важкі, тис.т

к

к

Гас, тис.т

к

к

к

к

Пропан і бутан скраплені2, тис.т

37,0

15,1

8,8

1,8

1,0

1,3

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

1,6

72,4

15,1

2,1

7,7

2,6

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля, тис.т

к

к

Торф неагломерований паливний, тис.т умовної вологості

к

к

к

Дрова для опалення, тис.м3 щільних

297,2

6,0

8,1

0,1

0,3

12,9

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

5,5

2,3

50,6

9,6

37,5

______________

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуата­цій­ні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

2 З урахуванням обсягів роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

 

 

 

 

 

 

Структура витрат палива за напрямами використання у 2020 році

(відсотків)

 

Використано1

У тому числі

на перетворення в інші види палива та енергію

для неенергетичних потреб

кінцеве використання2

втрати при розподілі, транспортуванні та зберіганні

Усього

100,0

45,4

1,4

50,0

3,2

Вугілля

100,0

к

к

Газ природний

100,0

45,6

к

48,1

к

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат)

100,0

к

к

к

Бензин моторний2

100,0

к

0,0

100,0

Газойлі (паливо дизельне)2

100,0

к

к

100,0

Мазути паливні важкі

100,0

к

Гас

100,0

к

к

Пропан і бутан скраплені2

100,0

к

100,0

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

100,0

к

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля

100,0

к

Торф неагломерований паливний

100,0

к

к

к

Дрова для опалення

100,0

23,2

76,8

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини

100,0

98,6

1,4

______________

1 Включаючи втрати при перетворенні та в технологічних процесах.

2 З урахуванням обсягів роздрібного продажу через автозаправні станції.