Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2019 році

 

Використано1

Частка використання за окремими видами економічної діяльності, %

сільське, лісове та рибне господарство

промисловість

будівництво

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

підприємства та організації інших видів діяльності

Усього, тис.т умовного палива

1445,1

13,1

50,1

0,5

3,5

3,7

Вугілля камяне, тис.т

к

к

к

к

к

Газ природний, млн.м3

520,2

3,8

43,0

0,0

2,7

2,9

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних, тис.т

к

к

Бензин моторний, тис.т

31,9

21,3

7,3

1,6

1,9

14,1

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

138,6

67,1

5,2

2,3

13,6

3,8

Мазути паливні важкі, тис.т

к

к

к

к

Пропан і бутан скраплені, тис.т

32,3

23,3

6,6

2,0

1,0

2,1

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

1,8

69,4

17,2

2,6

8,0

2,6

Брикети, котуни подібних видів палива з торфу, тис.т

5,8

3,2

2,4

к

к

93,9

Торф неагломерований паливний, тис.т

к

к

к

Дрова для опалення, тис.м3 щільних

309,9

6,3

10,9

0,2

0,5

14,8

Стружка і тріска деревні, тис.т

100,3

7,7

86,4

к

0,0

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

5,7

8,4

40,8

13,8

37,0

______________

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура витрат палива за напрямами використання у 2019 році

(відсотків)

 

Використано1

У тому числі

на перетворення в інші види палива та енергію

для неенергетичних потреб

кінцеве використання1

втрати при розподілі, транспортуванні та зберіганні

Усього

100,0

44,9

1,0

49,5

3,7

Вугілля камяне

100,0

к

к

Газ природний

100,0

33,0

0,0

56,3

к

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних

100,0

к

к

к

Бензин моторний

100,0

к

0,0

100,0

Газойлі (паливо дизельне)

100,0

0,0

к

99,9

Мазути паливні важкі

100,0

к

к

Пропан і бутан скраплені

100,0

к

100,0

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

99,8

0,2

Брикети, котуни подібних видів палива з торфу

100,0

93,7

6,3

Торф неагломерований паливний

100,0

к

к

к

Дрова для опалення

100,0

26,6

73,4

Стружка і тріска деревні

100,0

83,2

16,8

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини

100,0

93,5

6,5

______________

1 Дані про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби підприємств, організацій та установ, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси палива

(станом на 01.01.2020)

 

Обсяг запасів палива 

Приріст, зниження (-) запасів до відповідного періоду попереднього року, %

Вугілля камяне, тис.т

к

к

Газ природний, млн.м3

0,0

–86,2

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних, тис.т

к

к

Бензин моторний, тис.т

4,5

10,8

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

10,0

–19,0

Мазути паливні важкі, тис.т

0,3

–15,7

Пропан і бутан скраплені, тис.т

1,2

–46,9

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

0,5

6,5

Брикети, котуни подібних видів палива з торфу, тис.т

5,0

26,2

Торф неагломерований паливний, тис.т

к

к

Дрова для опалення, тис.м3 щільних

81,3

45,7

Стружка і тріска деревні, тис.т

1,4

73,6

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

1,7

–7,4