–озпод≥л населенн€ за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в1

(за результатами виб≥ркового обстеженн€ умов житт€ домогосподарств)

 

  

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

–озпод≥л населенн€ (%) за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в  у м≥с€ць, грн.

 

до 3000,0

73,3

61,4

33,2

19,3

10,4

5,3

4,6

3000,1Ц4000,01

26,7

38,6

25,7

25,2

13,9

15,3

9,6

4000,1Ц5000,02

Е

Е

25,9

23,4

25,5

25,0

10,7

5000,1Ц6000,03

Е

Е

15,2

32,1

14,3

15,2

25,9

6000,1-7000,0

Е

Е

Е

Е

13,0

20,1

11,6

7000,1-8000,0

Е

Е

Е

Е

5,9

6,6

9,7

8000,1-9000,0

Е

Е

Е

Е

6,6

5,0

8,1

9000,1-10000,0

Е

Е

Е

Е

3,1

1,6

3,5

10000,1-11000,0

Е

Е

Е

Е

2,7

2,0

1,3

11000,1-12000,0

Е

Е

Е

Е

2,2

1,6

8,4

понад 12000,0

Е

Е

Е

Е

2,4

2,3

6,6

1 ” 2015 - 2016рр. Ц понад 3000 грн, у 2017 та 2018рр. - 3000,1-4080 грн
2 ” 2017 - 2018рр.  Ц 4080,1-5160 грн
3 ” 2017 - 2018рр. Ц понад 5160,1 грн