–озпод≥л населенн€ за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в1

 

  

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

–озпод≥л населенн€ (%) за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в  у м≥с€ць, грн.

 

до 3000,02

100,0

100,0

92,4

90,1

89,7

73,3

61,4

33,2

19,3

10,4

5,3

3000,1Ц4000,03

Е

Е

7,6

9,9

10,3

26,7

38,6

25,7

25,2

13,9

15,3

4000,1Ц5000,04

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

25,9

23,4

25,5

25,0

5000,1Ц6000,05

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

15,2

32,1

14,3

15,2

6000,1-7000,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

13,0

20,1

7000,1-8000,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

5,9

6,6

8000,1-9000,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

6,6

5,0

9000,1-10000,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

3,1

1,6

10000,1-11000,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

2,7

2,0

11000,1-12000,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

2,2

1,6

понад 12000,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

2,4

2,3

1 ѕочинаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показник≥в, а також диференц≥ац≥њ населенн€ (домогосподарств) за р≥внем матер≥ального добробуту використовуЇтьс€ шкала екв≥валентност≥. ƒл€ забезпеченн€ сп≥вставленн€ показник≥в динам≥чних р€д≥в був проведений перерахунок даних 2010 року з урахуванн€м шкали екв≥валентност≥.
2
” 2010 та 2011рр. Ц понад 1920 грн
3 ” 2012 - 2016рр. Ц понад 3720 грн, у 2017 та 2018рр. - 3000,1-4080 грн
4 ” 2017 - 2018рр. Ц 4080,1-5160 грн
5 ” 2017 - 2018рр. Ц понад 5160,1 грн