Середньомісячна заробітна плата штатних працівників

за видами економічної діяльності

 (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Усього

1711

1974

2308

2504

2690

3295

4002

5636

6995

8206

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

1293

1641

1940

2157

2521

3522

4600

6436

8209

9646

Промисловість

1963

2289

2685

2918

3303

4069

4871

6124

7537

9178

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

3183

3487

3973

4136

5374

6367

6911

8938

11450

15623

Переробна промисловість

1736

2045

2415

2669

2996

3874

4651

5895

7005

8517

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2300

2781

3208

3349

3668

4127

5221

6183

7734

10195

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1673

1930

2250

2403

2474

2938

3337

4663

6432

7531

Будівництво

1369

1935

2029

2072

2410

2753

3930

5327

6737

8549

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1358

1641

1775

1990

2218

2998

4097

4767

5684

6788

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1995

2294

2560

2692

2706

3335

3997

5513

7341

8306

Тимчасове розміщування й організація харчування

1095

1487

1582

1378

1807

2159

2673

4034

4876

5680

Інформація та телекомунікації

2516

2429

2438

2590

3167

4402

5352

5824

6567

8309

Фінансова та страхова діяльність

2764

3250

3400

3598

3820

4655

5303

7053

9074

11254

Операції з нерухомим майном

1596

1647

2000

2343

2382

2639

2586

3842

5347

6536

Професійна, наукова та технічна діяльність

1674

2010

2303

2390

2549

3089

3514

4854

5603

7094

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1785

1746

2065

2308

2562

2887

3154

4408

6043

7904

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

2277

2564

3032

3324

3284

3759

4994

7869

10588

11679

Освіта

1700

1903

2338

2522

2566

2958

3405

5460

6446

7301

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1464

1588

1968

2090

2134

2611

2925

4294

5046

5981

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1384

1537

2020

2151

1987

2325

2760

4180

4706

5699

Надання інших видів послуг

1405

1875

2896

2171

2312

2760

2877

3998

5728

7480

_____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.