Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

у 2022 році

 

 

Номінальна заробітна плата одного штатного працівника

Індекс реальної заробітної плати

 % до

 % до

відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року)

попереднього місяця

відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року)

попереднього місяця

січень

120,0

87,6

107,8

86,2

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

_________________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.