Розподіл кількості штатних працівників

за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

у грудні 2021 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на грудень,

осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата за грудень нарахована в межах, %

до

6500,00

грн

Від

 6500,01

до

7000,00

грн

від

7000,01

до

8000,00

грн

Від

 8000,01

 до

10000,00

грн

від

10000,01

 до

12000,00

грн

Від

 12000,01

до

15000,00

грн

від

15000,01

до

20000,00

грн

Від

 20000,01

 до

25000,00

грн

понад

25000,00

грн

Усього

150496

16,4

10,6

10,3

13,4

10,0

11,7

12,8

6,4

8,4

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

24774

16,1

7,4

9,0

13,1

11,3

12,1

11,4

6,2

13,4

Промисловість

31330

13,9

8,7

9,1

13,5

10,1

14,1

15,3

7,9

7,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2947

3,5

1,1

2,3

5,8

7,8

19,5

29,6

19,6

10,8

Переробна промисловість

18119

19,7

13,1

13,2

16,2

9,6

11,7

8,0

3,8

4,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7709

3,8

0,7

2,0

8,9

10,8

18,3

27,7

14,0

13,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2555

15,3

10,1

9,1

16,6

15,0

12,6

13,3

5,3

2,7

Будівництво

3129

19,7

13,6

12,8

15,5

12,1

9,8

7,4

3,5

5,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7644

24,2

21,9

19,3

12,1

6,0

7,0

3,9

2,4

3,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

5249

23,9

19,2

9,1

14,7

10,8

9,7

7,0

2,7

2,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

1122

33,5

23,4

27,9

7,9

4,2

1,2

1,2

0,3

0,4

Інформація та телекомунікації

833

9,8

11,8

14,9

25,9

10,8

6,8

9,5

3,4

7,1

Фінансова та страхова діяльність

1458

7,0

16,0

4,7

11,7

12,5

14,0

9,9

5,8

18,4

Операції з нерухомим майном

726

29,7

14,9

18,2

13,5

8,4

7,3

3,3

1,5

3,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

2079

18,9

7,1

4,9

12,0

9,2

11,7

13,8

8,3

14,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3357

18,2

24,2

14,3

11,3

8,4

7,9

6,6

3,3

5,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

31479

13,8

9,0

8,6

10,3

9,8

12,3

17,8

7,9

10,5

Освіта

14542

15,8

13,4

9,3

11,3

8,9

11,9

16,4

8,0

5,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

20333

18,0

8,1

13,0

19,6

10,9

10,2

8,6

4,7

6,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1993

26,0

6,3

7,2

15,9

11,1

10,9

9,7

4,5

8,4

Надання інших видів послуг

448

26,6

6,0

13,2

12,0

8,7

14,5

8,3

5,8

4,9

____________

Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.