Розподіл кількості штатних працівників

за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

в грудні 2020 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на грудень,

осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата за грудень нарахована в межах, %

до

5000,00 грн

від 5000,01 до 6000,00 грн

від

6000,01

до

6500,00

грн

від 6500,01 до 7000,00 грн

від 7000,01

 до

8000,00 грн

від 8000,01

до

10000,00

грн

від

10000,01

до

12000,00

грн

від

12000,01 до

15000,00

грн

від 15000,01 до

20000,00

грн

від 20000,01 до

25000,00

грн

понад

25000,00

грн

Усього

158694

9,2

18,7

4,9

5,0

8,5

12,8

10,5

11,5

9,8

4,5

4,6

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

22660

8,5

15,4

4,9

4,4

8,3

12,3

11,7

12,1

9,6

5,6

7,2

Промисловість

30498

5,9

18,4

4,3

5,5

7,8

11,4

9,7

13,4

12,9

5,7

5,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1544

 

0,5

0,4

1,0

1,2

4,3

8,0

14,3

24,9

25,0

12,8

7,6

Переробна промисловість

19989

8,2

25,4

5,5

7,4

8,9

12,1

9,0

8,3

7,2

3,7

4,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7253

0,8

3,0

1,4

1,1

5,0

8,7

10,2

25,0

26,7

10,7

7,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1712

4,9

19,3

5,5

5,3

9,2

17,7

11,6

14,2

9,4

1,8

1,1

Будівництво

3129

6,2

15,4

7,5

6,3

6,5

13,8

11,7

14,1

10,5

4,1

3,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10659

10,8

30,2

8,1

5,4

9,4

15,1

8,9

5,3

4,2

1,6

1,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10235

8,7

17,3

3,9

4,6

7,3

15,9

13,3

12,6

9,1

4,3

3,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

926

29,3

44,3

5,9

4,1

3,8

6,2

2,5

2,3

1,0

0,3

0,3

Інформація та телекомунікації

1206

3,5

22,7

8,1

10,6

12,4

13,4

7,1

7,8

6,1

3,2

5,1

Фінансова та страхова діяльність

3087

3,6

12,3

1,9

1,8

4,4

10,3

9,9

27,4

16,5

4,9

7,0

Операції з нерухомим майном

1047

15,4

25,0

18,7

5,3

5,7

11,2

5,7

5,6

4,3

2,5

0,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

1949

10,5

12,4

4,1

3,1

9,6

14,7

12,2

11,9

12,0

5,5

4,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3020

7,0

36,5

3,2

3,0

8,9

11,9

11,3

8,2

4,1

2,0

3,9

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12166

6,1

7,0

1,9

2,8

6,7

12,3

11,3

13,6

18,2

8,4

11,7

Освіта

30746

10,7

24,0

4,9

5,2

8,1

11,7

10,8

12,3

8,7

2,4

1,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

22829

10,4

13,7

5,5

6,1

11,7

15,6

10,6

8,7

7,4

4,8

5,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4122

29,6

21,8

6,1

5,8

10,4

9,9

5,5

3,6

3,9

1,8

1,6

Надання інших видів послуг

415

12,6

26,3

6,2

5,7

7,2

10,7

5,5

14,1

8,6

2,4

0,7

____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.