Розподіл кількості штатних працівників

за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

у вересні 2020 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на вересень,

осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата за вересень нарахована в межах, %

до

5000,00 грн

від 5000,01 до 6000,00 грн

від

6000,01

до

6500,00

грн

від 6500,01 до 7000,00 грн

від 7000,01

 до

8000,00 грн

від 8000,01

до

10000,00

грн

від

10000,01

до

12000,00

грн

від

12000,01 до

15000,00

грн

від 15000,01 до

20000,00

грн

від 20000,01 до

25000,00

грн

понад

25000,00

грн

Усього

160402

10,8

19,3

6,9

5,2

8,3

12,6

10,5

11,0

8,7

3,5

3,2

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

25241

5,5

15,9

5,4

5,2

8,6

14,4

12,0

12,4

9,9

5,2

5,5

Промисловість

30448

7,2

18,1

5,3

5,7

7,4

10,8

11,7

13,7

11,5

4,5

4,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1565

0,1

1,7

0,7

0,8

2,0

4,0

13,2

20,1

30,5

14,9

12,0

Переробна промисловість

20400

9,9

23,7

6,9

7,3

8,4

11,9

10,5

8,5

6,8

3,1

3,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6809

1,5

4,4

1,1

2,0

3,9

8,6

14,2

28,0

22,7

7,1

6,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1674

4,2

21,9

6,0

5,9

13,4

13,2

13,5

13,8

6,5

1,2

0,4

Будівництво

2983

6,7

15,4

9,8

2,5

7,2

14,5

12,2

13,2

11,2

4,8

2,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10670

14,0

28,0

8,6

5,1

10,3

15,7

8,3

4,9

3,5

0,9

0,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10819

11,8

19,4

3,8

5,3

8,0

14,2

10,5

8,9

7,5

5,2

5,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

1016

14,6

54,4

12,0

3,8

2,9

5,4

2,9

2,2

1,2

0,4

0,2

Інформація та телекомунікації

1217

3,4

18,9

11,0

11,8

14,7

12,2

10,0

8,1

3,7

2,3

3,9

Фінансова та страхова діяльність

3061

4,7

11,7

1,8

2,4

5,9

11,5

16,4

27,1

9,4

3,8

5,3

Операції з нерухомим майном

1057

21,7

30,1

11,5

4,3

5,9

11,2

4,3

4,3

2,8

2,6

1,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

1824

9,7

19,2

6,1

6,0

8,2

14,4

11,1

10,5

10,1

2,5

2,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3078

9,8

39,2

4,7

4,4

9,6

14,3

6,0

4,7

2,9

0,6

3,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

11905

7,5

8,3

2,8

3,6

9,0

14,4

14,6

14,3

13,1

5,5

6,9

Освіта

30445

12,1

16,0

11,0

4,3

6,8

11,3

11,1

13,8

10,5

2,5

0,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

22223

17,2

26,1

8,5

7,3

9,9

12,2

6,3

5,1

4,2

1,7

1,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4009

32,7

22,5

6,6

5,1

8,8

9,5

5,5

4,0

3,4

1,0

0,9

Надання інших видів послуг

406

3,9

38,1

3,2

7,8

13,2

14,2

6,4

6,6

4,2

1,7

0,7

____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.