Розподіл кількості штатних працівників

за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

у вересні 2021 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на вересень,

осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата за вересень нарахована в межах, %

до

6000,00

 грн

від

 6000,01

до

7000,00

грн

від

7000,01

до

8000,00

грн

від

8000,01

до

10000,00

 грн

від

10000,01

 до

12000,00

 грн

від

12000,01

до

15000,00

грн

від

15000,01

до

20000,00

грн

від

20000,01

 до

25000,00

грн

понад

25000,00

грн

Усього

150461

20,3

18,7

8,8

12,3

9,5

10,6

10,4

4,3

5,1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

25477

11,3

15,2

8,0

12,7

10,4

12,0

12,4

6,2

11,8

Промисловість

30346

16,4

16,9

8,5

13,1

10,3

14,0

11,9

4,3

4,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1533

4,9

2,9

4,3

10,4

9,6

17,7

20,6

7,7

21,9

Переробна промисловість

19033

19,4

22,4

10,1

13,3

8,6

10,5

8,9

3,4

3,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7224

9,3

5,0

4,6

12,1

14,5

23,1

19,2

6,8

5,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2556

20,6

17,2

10,3

15,8

11,4

12,0

9,1

2,5

1,1

Будівництво

3283

15,8

21,0

10,6

14,0

10,2

6,3

8,0

8,2

5,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7686

24,2

35,1

12,3

10,5

5,7

5,1

3,7

1,6

1,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

5361

30,2

26,8

9,1

12,7

8,2

6,9

3,8

1,4

0,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

1436

21,2

54,1

13,3

6,5

1,8

1,7

1,1

0,2

0,1

Інформація та телекомунікації

888

18,0

17,6

18,8

17,8

6,3

8,2

5,0

2,9

5,4

Фінансова та страхова діяльність

1477

10,4

17,8

6,4

14,2

12,7

12,2

8,0

5,4

12,9

Операції з нерухомим майном

719

31,4

23,8

12,7

10,9

7,9

7,2

2,8

1,1

2,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

2080

27,3

13,0

8,6

11,6

10,0

10,8

10,0

4,0

4,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3342

23,7

34,1

8,9

11,3

8,3

5,3

3,3

1,5

3,6

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

31017

19,6

13,0

7,5

11,5

11,3

12,3

13,8

5,7

5,3

Освіта

14427

17,5

20,2

7,5

10,1

8,9

12,6

16,0

5,1

2,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

20521

34,3

19,9

10,7

14,2

7,4

5,8

4,4

1,6

1,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2000

31,4

17,8

9,2

14,2

8,5

7,2

5,9

2,2

3,6

Надання інших видів послуг

401

26,2

16,7

10,7

17,5

6,7

9,0

6,5

3,0

3,7

____________

  Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.