Розподіл кількості штатних працівників

за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

в грудні 2019 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на грудень,

осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата за грудень нарахована в межах, %

до

4173,00 грн

від

 4173,01

до

4500,00

грн

від

4500,01

до

5000,00

грн

від

 5000,01

до 6000,00 грн

від

6000,01

 до

7000,00

 грн

від

 7000,01

до

8000,00

грн

від

8000,01

до

10000,00

грн

від

10000,01

 до

12000,00

грн

від

12000,01

до

15000,00

грн

від

15000,01

до

20000,00

грн

понад

20000,00

грн

Усього

163693

9,0

12,3

9,9

10,8

8,7

7,9

12,9

9,7

8,4

5,7

4,7

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

23836

6,1

12,4

9,2

10,0

9,0

8,6

14,5

9,2

8,8

6,0

6,2

Промисловість

31699

5,5

8,2

6,8

9,3

8,5

8,8

15,0

11,6

11,7

8,5

6,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1641

0,3

0,4

0,7

1,5

1,9

4,3

10,6

10,5

25,2

24,4

20,2

Переробна промисловість

20843

7,7

11,6

9,2

11,8

9,6

9,2

13,4

7,8

7,7

6,8

5,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7273

0,6

0,4

1,8

3,2

5,7

7,4

19,9

22,5

20,4

11,0

7,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1942

5,1

7,4

4,7

10,8

12,8

14,5

17,8

12,4

9,5

4,1

0,9

Будівництво

2790

4,8

7,0

12,2

11,4

8,4

11,1

20,1

7,7

6,0

5,1

6,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11546

4,5

18,7

20,4

10,2

6,5

7,2

12,6

8,3

5,7

3,5

2,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

9224

8,5

9,7

12,2

10,0

7,3

8,6

15,9

12,3

9,7

3,6

2,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

1819

11,1

20,8

22,6

18,1

7,5

6,3

5,9

3,4

2,2

1,3

0,8

Інформація та телекомунікації

1364

2,1

7,0

9,8

17,6

17,0

9,0

10,9

8,4

7,9

4,4

5,9

Фінансова та страхова діяльність

3113

1,3

9,9

1,3

3,0

3,8

5,3

22,6

20,0

7,7

8,6

16,5

Операції з нерухомим майном

888

9,3

8,3

24,3

23,4

5,0

3,8

10,5

5,8

3,5

3,5

2,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

2190

11,9

16,7

6,8

9,5

9,9

6,4

9,9

8,2

8,1

7,0

5,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2405

1,2

12,5

10,2

10,4

10,7

10,9

14,8

12,4

6,8

5,2

4,9

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

11153

4,4

4,5

2,9

4,5

5,1

5,4

10,5

12,8

14,8

16,0

19,1

Освіта

32183

13,3

15,8

8,5

9,6

8,8

7,2

12,7

11,0

8,6

3,5

1,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

25118

13,9

14,3

13,8

17,7

11,9

8,2

8,7

4,7

3,2

2,4

1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4017

27,7

14,2

9,3

12,2

9,3

6,7

7,5

5,2

3,9

2,4

1,6

Надання інших видів послуг

348

18,4

8,0

7,5

16,4

10,1

6,3

11,2

6,6

8,0

4,6

2,9

____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.