Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2022 році

 

 Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

21036658

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

2827094

Промисловість

4341347

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

323977

Переробна промисловість

2662528

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1044675

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

310167

Будівництво

348347

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1540410

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1302671

Тимчасове розміщування й організація харчування

139963

Інформація та телекомунікації

143769

Фінансова та страхова діяльність

301666

Операції з нерухомим майном

133103

Професійна, наукова та технічна діяльність

331730

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

478971

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

1774370

Освіта

3802119

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

3011189

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

499575

Надання інших видів послуг

60334

__________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.