Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2022 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

163944

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

23570

Промисловість

34096

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2559

Переробна промисловість

21750

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7563

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2224

Будівництво

3028

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11184

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

9882

Тимчасове розміщування й організація харчування

1129

Інформація та телекомунікації

1057

Фінансова та страхова діяльність

2254

Операції з нерухомим майном

1134

Професійна, наукова та технічна діяльність

2480

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3406

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13024

Освіта

30167

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

22963

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4124

Надання інших видів послуг

446

__________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.