Доходи та витрати населення Чернігівської області за 2014 рік

 

 

Млн.грн.

Доходи                                                                                             

31998

  у тому числі

 

заробітна плата

11468

прибуток та змішаний дохід

6024

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

12792

  з них соціальні допомоги

7822

Витрати та заощадження

31998

  у тому числі

 

придбання товарів та послуг

28336

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

2737

  з них поточні податки на доходи, майно тощо

1518

нагромадження нефінансових активів

–724

приріст фінансових активів

1485

Наявний дохід – усього

24509

у розрахунку на одну особу, грн.

23093,4

Реальний наявний дохід відсотках до відповідного періоду попереднього року)

85,9