Доходи та витрати населення області за 2013 рік

 

 

Млн.грн.

Доходи

30393

  у тому числі

 

заробітна плата

11004

прибуток та змішаний доход

5382

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

12365

  з них соціальні допомоги

7633

Витрати та заощадження

30393

  у тому числі

 

придбання товарів та послуг

25771

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

656

  з них поточні податки на доходи, майно тощо

248

нагромадження нефінансових активів

-367

приріст фінансових активів

4219

Наявний дохід – усього

25306

у розрахунку на одну особу, грн.

23599,7

Реальний наявний дохід (у відсотках до відповідного періоду попереднього року)

104,0