Доходи населення

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Доходи всього, млн. грн.

4298

5050

6303

8650

10433

13560

17908

18917

23179

26277

29654

Наявний дохід на одну особу, грн.

2769,2

3256,6

4228,7

5979,1

7201,3

9337,4

12353,4

13155,5

16625,0

19465,0

22769,6

Реальний наявний дохід, у відсотках до попереднього року

118,4

110,3

115,6

121,9

108,9

114,4

105,3

89,7

115,1

106,5

116,2