Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього

 

13757246,3

1794367,8

13,0

9513270,0

69,2

2449608,5

17,8

716870,2

5,2

Cільське, лісове та рибне господарство

A

4467776,9

к

к

к

к

595856,9

13,3

128322,8

2,9

Промисловість

B+C+D+E

4182756,4

к

к

к

к

539285,7

12,9

109187,5

2,6

Будівництво

F

516744,0

 

 

356637,7

69,0

160106,3

31,0

54349,8

10,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

775928,6

344935,2

44,5

430993,4

55,5

169539,6

21,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

442328,8

254987,3

57,6

187341,5

42,4

49104,6

11,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

92469,9

52452,0

56,7

40017,9

43,3

11920,5

12,9

Інформація та телекомунікації

J

94275,8

94275,8

100,0

35011,1

37,1

Фінансова та страхова діяльність

K

121937,2

к

к

к

к

8339,3

6,8

Операції з нерухомим майном

L

186036,0

57285,2

30,8

128750,8

69,2

65169,1

35,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

129648,6

к

к

к

к

46162,8

35,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

265514,0

177306,3

66,8

88207,7

33,2

20684,5

7,8

Освіта

P

11809,0

к

к

к

к

3471,3

29,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2341476,7

2308684,2

98,6

32792,5

1,4

4968,3

0,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

91278,7

78535,8

86,0

12742,9

14,0

3323,5

3,6

Надання інших видів послуг

S

37265,7

к

к

к

к

7315,5

19,6

______________

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.